1 Mart 2014 Cumartesi

Sınıf Yönetimi Yerleşim Düzeni Konulu Metin


Merhaba arkadaşlar, aşağıdaki metin sınıf yerleşim düzeni konusunda verilen metindir.
Sınıf Yerleşim Düzeni
Sınıf yerleşim düzeni biçimleri dört grupta toplanabilir: Klasik düzen, bireysel düzen, tek grup düzeni, çok grup düzeni.
Klasik yerleşim düzeni, öğrenci sıralarının sütun ve kolon şeklinde yerleştirildiği, öğrencilerin çoğunun birbirini göremediği, enselerini gördüğü, yerleşim düzenidir. Bu düzen, daha çok dinlemenot alma türü etkinlikler için uygundur. Dikkati öğretmene çeker, öğrenci katılımı ve iletişimini sınırlar (Barker, 1982: 79; Jacobsen and others, 1985: 241;Cangelosi, 1988: 167). Öğrencilerin yüzleri aynı yöne dönüktür, ön sıralara doğru gidildikçe öğrencilerin birbirinden haberli olma düzeyi düşer, dersdışı ve bozucu davranışlara eğilimleri artar (Grubaugh and Houston, 1990: 376).
Bireysel yerleşim düzeni derin düşünmeyi kolaylaştırır, her öğrencinin kendi düzeyinde, hızında çalışmasına, paket (modüler) öğretime olanak sağlar (Hull,1990: 28). Bu düzende öğrenci masalan ve oturma yerleri, öğrencilerin yüzleriduvara gelecek şekilde yerleştirilebilir. Öğrenciler masalannda birer kişi olarak oturuyorlarsa, masalar birbirine çapraz gelecek şekilde, çalışanların birbirinden rahatsız olmayacağı şekil gözetilerek konabilir (Jacobsen and Others, 1985: 241;Cangelosi, 1988: 174).
Sınıftaki öğrencilerin bir grup olarak düşünüldüğü, öğrencilerin birbiriyle iletişim kurabildiği, derse aktif olarak katıldığı, ilginin dağılmadığı ve istenmeyen davranışların kolaylıkla belirlenebildiği bir yerleşim düzenidir. Bu düzende çember ve U modellerinden herhangi biri uygulanabilir.
Çok gruplu yerleşim düzeninde, öğrencinin, dersin, konunun özelliklerine göre sınıfta değişik gruplar oluşturulur. Bu düzen, öğrencilerin yardımlaşarak öğrenmesine, liderlik özelliklerini geliştirmesine, işbirliğini, katılmayı, yardımlaşmayı, tartışmayı, dinle-meyi becerebilmesine, yaparak ve yaşayarak eğitilmesine olanak tanır (Hiebert and Weame, 1993: 404). Sorunların grupça çözülmesinin aracı olur. Özellikle öğrenilenlerin grupça örneklenmesi, pekiştirilmesi, denet-lenmesi için uygundur Laboratuvar çalışmalarının bir dilimi bu yöntemle gerçekleştirilebilir (Barker, 1982: 79; Grubaugh and Houston, 1990: 376).
Sınıf Yerleşim Düzeni Örnekleri(Tutkun:2002:142-147 Edt. ZK).
Sınıftaki fiziksel değişkenler değişik biçimlerde düzenlenebilir. Değişik sınıf yerleşim düzenlerine ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir
U Düzeni Yerleşim Biçimi: Sıralar ve masalar, sınıfın boyutları ve öğrenci sayısı dikkate alınarak genel olarak "U" biçiminde yapılan düzenlemedir.
" U" Biçiminde Yerleşimin başlıca şu yararları vardır:
Çok farklı amaçlar için kullanılabilecek bir yerleşim biçimidir.öğrenciler rahat çalışabilecekleri bir çalışma alanı bulurlar.Perdeye yansıtılan her türlü görüntü rahatlıkla izlenebilir.öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla yüz yüze iletişim kurabilirler
Kısa süreli grup çalışmaları yapılabilir.
        Ekip Çalışması Yerleşim Biçimi: Ekip olarak yapılacak çalışmalar için uygun bir düzenlemedir. Bu düzenlemenin başlıca yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
1.    Elips ya da dairesel bir düzenleme olup, ekip çalışmasını kolaylaştırır.
2.    Karşılıklı oturan öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla iletişim kurabilirler.
3.    Gerektiğinde bazı öğrenciler sandalyelerinin yönünü değiştirerek tahtayı
ya da perdeyi rahatlıkla izleyebilirler.


*  
*  
*     Konferans Masası Yerleşim Biçimi: Bu yerleşim biçiminin başlıca yararları şunlardır:
1.    Eğer masalar dikdörtgen şeklinde ise en kolay yerleşim şeklidir.
2.    öğretmenin etkisi en aza inerken sınıfın etkisi ön plana çıkar
3.    öğretmenin masanın ortasında oturduğu yerleşimde ise öğrenciler  öğretmen ile daha kolay iletişim kurabilirler.
4.      En önemli sınırlılığı daha resmi bir iletişim ortamı yaratmasıdır.


Daire Biçiminde Yerleşim: Daire biçiminde yerleşimin başlıca yararları şunlardır:
1.    Masalar olmadan, yalnızca sandalyeler kullanılarak çabuk ve kolaylıkla
oluşturulabilir.
2.    Grup tartışmaları için ideal bir yerleşim şeklidir.
Bir ders içinde birkaç defa kısa süreli tartışma grupları oluşturulduktan
sonra eski haline kolaylıkla dönüştürülebilir.Öğrencilerin üzerinde yazı yazacakları ve kullanacakları materyalleri yerleştirecekleri bir çalışma alanı gerekiyor ise, sandalyeler ile birlikte masalarda çevrilerek aşağıdaki şekilde bir yerleşim yapılabilir
(Tutkun:2002:142-147 Edt. ZK).Grupların Gruplanması Yerleşim Biçimi: başlıca yararları şunlardır:
1.    Rol yapma, münazara ya da grup çalışmalarını    gözlemleme    gibi
etkinliklerde kullanılabilir.
2.      En fazla uygulanan biçimi ortada birleştirilen masaların çevresinde
ikişer grubun yerleştirilmesi, diğer kenarlara da grup çalışmasını
gözlemleyecek grupların yerleştirilmesidir
(Tutkun:2002:142-147 Edt. ZK).


Çalışma İstasyonu Yerleşim Biçimi: Etkin laboratuar çalışmaları için uygun bir yerleşimdir. Her çalışma istasyonu çevresine iki .öğrenci yerleştirilir, öğretmen nelerin yapılması gerektiğini uygulama ile gösterdikten sonra, öğrenciler işbirliği yaparak verilen çalışmayı yapar. Çalışma istasyonu yerleşim biçiminin başlıca yararları şunlardır
1.    Öğrenciler arası işbirliğine dayalı çalışma alışkanlıkları gelişir.
2.    Yaparak-yaşayarak öğrenme stratejisi en etkili gerçekleştirilir.
3.    Etkili ve verimli öğrenmeyi sağlar.
4.       Bireysel ve toplu öğretim yapılmasını sağlar.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder